Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Predávajúci:

Dagmar Velčická – DARVEL
Ružičkova 2809/21
821 05 Bratislava-Ružinov


IČO: 37140230
DIČ: 1042034191
IČ DPH: SK1042034191

Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.
V prípade nejasností má možnosť kupujúci kontaktovať predávajúceho pred odoslaním objednávky.

2. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa na základe prijatej objednávky zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kúpnej cene. Kúpnou cenou sa rozumie cena v čase kúpy tovaru na webe stránke www.doublek.sk Všetky ceny sú konečné, vrátane DPH a recyklačných poplatkov.

3. Povinnosti kupujúceho

  1. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť tovaru a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
  2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok dojednaných v objednávke.

4. Spôsoby objednávania

  1. Objednávka cez eshop: Objednávanie tovaru priamo z internetového obchodu www.doublek.sk prostredníctvom virtuálneho nákupného košíka.
  2. Objednávka e-mailom: Kupujúci zašle objednávku prostredníctvom e-mailu na adresu obchod@doublek.sk. E-mail musí obsahovať presný názov tovaru, počet objednaných kusov, presnú adresu a telefónne číslo kupujúceho.
  3. Objednávka cez telefón: Kupujúci si môže tovar objednať prostredníctvom telefónneho čísla +421 905 944 351

Na základe objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať.

5. Spôsob doručenia a platby do SR a ČR

Balíky sú obvykle odosielané do 2 dní po obdržaní platby pri platbe na účet, sú dodávané prostredníctvom ZÁSIELKOVŇA.SK

Doručenie na adresu v Slovenskej republike

doručenie na adresu v Slovenskej republike je 6,00,- EUR

doručenie na výdajne miesto v Slovenskej republike je 2,00,- EUR

V prípade platby na dobierku v Slovenskej republike je príplatok +1,00,- EUR

Doručenie na adresu v Českej republike

doručenie na adresu v Českej republike je 6,00,- EUR

doručenie na výdajne miesto v Českej republike je 3,00,- EUR

V prípade platby na dobierku do Českej republiky je príplatok +1,00,- EUR

Objednávku môžete hneď po odoslaní zaplatiť:
Pri platbe prevodom je objednávka odoslaná po prijatí platby na náš účet.
Informácie pre platbu nájdete v automatickej emailovej správe Prijatie objednávky.
Pri platbe na dobierku zaplatíte v hotovosti pri prevzatí tovaru.

V deň doručenia dostanete SMS avízo o doručovaní zásielky.

6. Termín dodania

Dostupnosť je uvedená v eShope pri každom tovare.
Tovar, ktorý je "Na sklade" odosielame ihneď, najneskôr však nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky.
Ak je pri tovare informácia "Odosielame ešte dnes" platí to v prípade platby na dobierku.

Tovar, ktorý je "Do týždňa" bude pripravený v priebehu 5-7 prac. dní na odoslanie alebo osobný odber.

Tovar, ktorý je "Na dotaz" nie je k dispozícii, o dostupnosti sa informujte telefonicky alebo emailom.

7. Zrušenie objednávky

Objednávku môže kupujúci zrušiť pred prijatím správy o odoslaní tovaru. Ak je objednávka odoslaná, nedá sa proces doručovania zrušiť. Ak si kupujúci neprevezme objednávku, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky výdavky spojené s odoslaním objednávky. Na tento účel bude kupujúcemu zaslaná faktúra, ktorú je povinný uhradiť v lehote splatnosti.

8. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Ustanovenia a právo odstúpiť od zmluvy neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov, to znamená, ak nakupujete tovar na firmu a zadáte v objednávke IČO, obchod sa riadi podľa obchodného zákonníka, nie podľa zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne alebo emailom, prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho resp. prostredníctvom elektronickej pošty na adrese obchod@doublek.sk alebo iným spôsobom ne vzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Zásielky posielajte doporučene, poistené. Neposielajte na dobierku, dobierky nebudú prevzaté. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu na vlastné náklady, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar zasielajte v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou, s nepoškodenými alebo neodstránenými ochrannými plombami, fóliami a nálepkami.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu do 14 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy prevodom na účet kupujúceho (pokiaľ sa predávajúci nedohodne s kupujúcim inak) cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov na dopravu tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Tovar posielajte na adresu: Dagmar Velčická – DARVEL, Ružičkova 2809/21, 821 05 Bratislava-Ružinov

Podmienky pre vrátenie tovaru objednaného cez internetový obchod neplatia pre nákup v kamennej predajni, kde je možnosť si tovar prezrieť a vyskúšať pred jeho kúpou.

Formulár na vrátenie tovaru. SŤAHUJ TU

9. Ne-prevzatie objednávky

Ak si kupujúci neprevezme objednávku, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky výdavky spojené s odoslaním objednávky. Na tento účel bude kupujúcemu zaslaná faktúra, ktorú je povinný uhradiť v lehote splatnosti.

10. Záručná doba

Pokiaľ nie je určené inak, platí na všetok tovar zákonom určená záručná doba 24 mesiacov.

11. Reklamácie

Reklamácia sa vzťahuje na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.
Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas nesprávneho používania tovaru.
V prípade reklamácie nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 905 944 351 , alebo prostredníctvom e-mailu na adrese obchod@doublek.sk

Tovar posielajte na adresu: Dagmar Velčická – DARVEL, Ružičkova 2809/21, 821 05 Bratislava-Ružinov


Doručenie tovaru na reklamáciu hradí spotrebiteľ. Tovar na reklamáciu posielajte Doporučene, nie "na dobierku", dobierka nebude prevzatá. Výdavky na spätné vrátenie tovaru spotrebiteľovi hradí predávajúci.

12. Ochrana osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť: Dagmar Velčická – DARVEL Ružičkova 2809/21 821 05 Bratislava-Ružinov IČO: 37140230, Prevádzkovateľ je osoba ktorá prevádzkuje internetový obchod www.doublek.sk za účelom predaja tovar a služieb Kupujúcemu.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu GDPR ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Osobné a iné údaje obsiahnuté v informačných systémoch Prevádzkovateľa sú chránené proti poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému prístupu a sprístupneniu, poskytnutiu alebo zverejneniu, ako aj pred akýmkoľvek iným neprípustným spôsobom spracúvania.

2. Informačný systém eShop
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, príp. fakturačná adresa a IČO/DIČ. Tieto údaje sú spracúvané za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, príp. reklamácie.
Osobné údaje sú spracovávané po odoslaní objednávky cez eShop alebo ich odoslaní emailom.

Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú osobné údaje spracované a uchované po dobu 10 rokov od uzatvorenia zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim.

Za účelom doručenia objednaného tovaru sú osobné údaje poskytované nasledujúcim sprostredkovateľom:
Zásielkovňa s. r. o.
Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka,
10. júla 2015, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 105158/B

3. Informačný systém Marketing
Newsletter
Na základe súhlasu kupujúceho spracováva Prevádzkovateľ emailovú adresu kupujúceho za účelom posielania informácií o aktuálnych zľavách a novinkách.
Kupujúci prejaví svoj súhlas so spracovaním emailovej adresy zaškrtnutím príslušného políčka v objednávke.
Osobné údaje sú spracovávané najdlhšie po dobu 5 rokov alebo do odvolania Vášho súhlasu.
Odvolať súhlas môžete kedykoľvek emailom na adrese info@mini-max.sk alebo kliknutím na link Odhlásiť, ktorý je v každom newslettri.

Dotazník spokojnosti programu Overené zákazníkmi
Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Webová analýza
Za účelom zlepšovania a optimalizácie obsahu našej webovej stránky a užívateľského komfortu používame analytické technológie spoločnosti Google. Za týmto účelom sú zhromažďované a štatisticky vyhodnocované údaje o interakcii návštevníkov webovej stránky a sú používané cookies. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, aby spoločnosť Google Inc.,USA spracovávala vyššie uvedeným spôsobom a za vyššie uvedeným účelom údaje, ktoré o Vás získa. Pokiaľ nesúhlasíte so získavaním údajov o vašej činnosti na webe spoločnosťou Google Inc., službu Google Analytics môžete deaktivovať stiahnutím add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

4. Práva kupujúceho
- právo na prístup k údajom
- právo na opravu údajov
- právo na výmaz údajov
- právo na obmedzenie spracovania údajov
- právo na Prenositeľnosť údajov
- právo na odvolanie súhlasu
- právo vzniesť námietku
- právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava

5. Poskytnutie informácií

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ písomne alebo emailom najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti.
Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ písomne a emailom okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak, najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti.
Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Shopping Cart

Cart is empty

3

Search

4