Ochrana osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosťDagmar Velčická – DARVEL Ružičkova 2809/21 821 05 Bratislava-Ružinov IČO: 37140230, Prevádzkovateľ je osoba ktorá prevádzkuje internetový obchod www.doublek.sk za účelom predaja tovar a služieb Kupujúcemu.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu GDPR ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Osobné a iné údaje obsiahnuté v informačných systémoch Prevádzkovateľa sú chránené proti poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému prístupu a sprístupneniu, poskytnutiu alebo zverejneniu, ako aj pred akýmkoľvek iným neprípustným spôsobom spracúvania.

2. Informačný systém eShop
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, príp. fakturačná adresa a IČO/DIČ. Tieto údaje sú spracúvané za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, príp. reklamácie.
Osobné údaje sú spracovávané po odoslaní objednávky cez eShop alebo ich odoslaní emailom.

Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú osobné údaje spracované a uchované po dobu 10 rokov od uzatvorenia zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim.

Za účelom doručenia objednaného tovaru sú osobné údaje poskytované nasledujúcim sprostredkovateľom:
Zásielkovňa s. r. o.
Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka,
10. júla 2015, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 105158/B

3. Informačný systém Marketing
Newsletter
Na základe súhlasu kupujúceho spracováva Prevádzkovateľ emailovú adresu kupujúceho za účelom posielania informácií o aktuálnych zľavách a novinkách.
Kupujúci prejaví svoj súhlas so spracovaním emailovej adresy zaškrtnutím príslušného políčka v objednávke.
Osobné údaje sú spracovávané najdlhšie po dobu 5 rokov alebo do odvolania Vášho súhlasu.
Odvolať súhlas môžete kedykoľvek emailom na adrese info@mini-max.sk alebo kliknutím na link Odhlásiť, ktorý je v každom newslettri.

Dotazník spokojnosti programu Overené zákazníkmi
Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Webová analýza
Za účelom zlepšovania a optimalizácie obsahu našej webovej stránky a užívateľského komfortu používame analytické technológie spoločnosti Google. Za týmto účelom sú zhromažďované a štatisticky vyhodnocované údaje o interakcii návštevníkov webovej stránky a sú používané cookies. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, aby spoločnosť Google Inc.,USA spracovávala vyššie uvedeným spôsobom a za vyššie uvedeným účelom údaje, ktoré o Vás získa. Pokiaľ nesúhlasíte so získavaním údajov o vašej činnosti na webe spoločnosťou Google Inc., službu Google Analytics môžete deaktivovať stiahnutím add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

4. Práva kupujúceho
- právo na prístup k údajom
- právo na opravu údajov
- právo na výmaz údajov
- právo na obmedzenie spracovania údajov
- právo na Prenositeľnosť údajov
- právo na odvolanie súhlasu
- právo vzniesť námietku
- právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava

5. Poskytnutie informácií

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ písomne alebo emailom najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti.
Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ písomne a emailom okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak, najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti.
Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Nákupný Košík

Košík je prázdny

3

Vyhľadávanie

4